Szkolenia w ramach projektów EFS, zamówienia publiczne – w roku 2009

2009 rok

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

 • „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” – projekt systemowy realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • „Przemoc domowa – praca socjalna z rodzina dotkniętą przemocą”
 • Okres realizacji: październik – listopad 2009r.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

 • „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” – projekt systemowy realizowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • „Budowanie lokalnych partnerstw w zakresie rozwiązywania problemów społecznych”
  • „Praca z młodymi dorosłymi opuszczającymi placówki opiekuńczo-wychowawcze”
  • „Narzędzia pracy socjalnej”
  • „Praca z osobami niepełnosprawnymi”
 • Okres realizacji: lipiec – październik 2009r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie

 • „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” – projekt systemowy realizowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • „Stres i wypalenie zawodowe”
  • „Program Aktywności Lokalnej”
 • Okres realizacji: czerwiec – październik 2009r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

 • „Bądź aktywny dziś i jutro” – projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.2
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • „Warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze”
  • „Warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”
  • „Grupowe wsparcie doradcy zawodowego dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze”
  • „Grupowe wsparcie doradcy zawodowego dla osób niepełnosprawnych”
 • Okres realizacji: wrzesień – listopad 2009r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle

 • „Czas na aktywność w mieście Jaśle” – projekt systemowy realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1
 • Tematyka szkolenia realizowanego w ramach w/w projektu:
  • „Praktyczne wykorzystanie uwarunkowań prawnych w zakresie tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych-źródła finansowania. PAL-aktywizacja środowiskowa przy zastosowaniu partnerstwa.”
 • Okres realizacji: listopad 2009r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

 • „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.2
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • „Usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze”
  • „Asertywność”
  • „Autoprezentacja”
  • „Treningi interpersonalne”
  • „Komunikacja i kształtowanie właściwych postaw w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym”
  • „Rola i znaczenie wspólnej zabawy w procesie rozwoju dzieci”
 • Okres realizacji: wrzesień – listopad 2009r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

 • „MOGĘ – POTRAFIĘ – TERAZ” – projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu w partnerstwie z OPS w Bojanowie, MGOPS w Jutrosinie, OPS w Miejskiej Górce oraz GOPS w Pakosławiu, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.2
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • „Aktywizacja społeczna i zawodowa”
  • „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy”
 • Okres realizacji: sierpień – wrzesień 2009r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim

 • „Od wsparcia do samodzielności” – projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.2
 • Tematyka warsztatów realizowanych w ramach w/w projektu:
  • „Bukieciarstwo i florystyka”
 • Okres realizacji: sierpień 2009r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

 • „EFS – NOWA DROGA DO SUKCESU” – projekt systemowy realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1
 • Tematyka szkolenia realizowanego w ramach w/w projektu:
  • „Bukieciarstwo i florystyka”
 • Okres realizacji: czerwiec – lipiec 2009r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie

 • „Daj sobie szansę – aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.2
 • Tematyka szkolenia realizowanego w ramach w/w projektu:
  • „Treningi interpersonalne i radzenie sobie ze stresem”
 • Okres realizacji: czerwiec 2009r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie

 • „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach” – projekt systemowy realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • „Prawo Zamówień Publicznych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
 • Okres realizacji: kwiecień 2009r.

 


Zobacz projekty realizowane w innych latach:


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.