Szkolenia w ramach projektów EFS, zamówienia publiczne – w roku 2008

2008 rok

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

 • “BĄDŹ AKTYWNY, BĄDŹ NAJLEPSZY – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” – projekt systemowy realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • “Mediacje w rozwiązywaniu trudnych problemów”
  • “Stres i wypalenie zawodowe pracownika socjalnego”
  • “Narzędzia aktywnej integracji – Kontrakt socjalny oraz Programy aktywności lokalnej”
 • Okres realizacji: maj – październik 2008r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

 • “Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” – projekt systemowy realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • “Szkolenie doradcy osoby niepełnosprawnej wyspecjalizowanego w planowaniu kariery zawodowej osoby niepełnosprawnej”
 • Okres realizacji: październik 2008r.

Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze

 • Projekt systemowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • “Stosowania kontraktu socjalnego jako instrumentu integracji społecznej”
  • “Pisania indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności”
 • Okres realizacji: maj – czerwiec 2008r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu

 • Projekt systemowy DOPS we Wrocławiu w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej na lata 2007 – 2008, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • “Ustawa o świadczeniach rodzinnych”
 • Okres realizacji: sierpień 2008r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

 • “MOGĘ – POTRAFIĘ – TERAZ” – projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.2
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • “Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”
 • Okres realizacji: wrzesień 2008r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

 • “Bądź aktywny dziś i jutro” – projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.2
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • “Usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze”
  • “Asertywność”
  • “Autoprezentacja”
  • “Treningi interpersonalne”
 • Okres realizacji: wrzesień 2008r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

 • “Nowa droga do sukcesu” – projekt systemowy realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • “Opiekunka domowa”
  • “Bukieciarstwo”
 • Okres realizacji: wrzesień – październik 2008r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

 • “Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu iławskiego” – projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.2
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • “Warsztaty adaptacyjne dla osób usamodzielniających się”
  • “Wartość pracy w życiu człowieka oraz przygotowanie dokumentów aplikacyjnych”
  • “Warsztaty planowania kariery i aktywnego poszukiwania pracy”
 • Okres realizacji: październik – listopad 2008r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie

 • “Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie aktywnie integruje” – projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.2
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • “Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”
 • Okres realizacji: październik 2008r.

 


Zobacz projekty realizowane w innych latach:


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.