Szkolenia w ramach projektów EFS, zamówienia publiczne – w roku 2007

2007 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim

 • „Więcej umiem, lepiej pomagam” – projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, współfinansowany ze środków EFS w ramach SPO RZL 2004-2006. Szkolenia prowadzone były dla otoczenia współpracującego z osobami niepełnosprawnymi (pracownicy: PUP, WUP, PCPR, OPS, DPS, PŚDS, WTZ).
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • Metodyka pracy z osobami niepełnosprawnymi,
  • Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi,
  • Syndrom wypalenia zawodowego,
  • Stres w pracy zawodowej,
  • Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i inne.
 • Okres realizacji: styczeń – grudzień 2007r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

 • „Szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” – projekt systemowy realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • „Prawo Zamówień Publicznych”
  • „Rozliczanie finansowe działań projektowych”
 • Okres realizacji: listopad – grudzień 2007r.

Zobacz projekty realizowane w innych latach:


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.