Szkolenia w ramach projektów EFS, zamówienia publiczne – w roku 2006

2006 rok

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

 • „Profesjonalizm usług urzędu pracy” – projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, współfinansowany z EFS SPO RZL 2004-2006 Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • „Outplacement” – szkolenie skierowane do pośredników pracy i doradców zawodowych urzędów pracy województwa podlaskiego
  • „Rekrutacja i selekcja pracowników” – szkolenie skierowane do doradców zawodowych i asystentów Eures urzędów pracy województwa podlaskiego
  • „Coaching” – szkolenie skierowane do kadry zarządzającej urzędów pracy województwa podlaskiego
 • Okres realizacji: czerwiec – październik 2006r.

 


 

 • „Przyjazny Urząd” – projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, współfinansowany z EFS SPO RZL 2004-2006 Działanie 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
 • Tematyka szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu:
  • „Ogólne zagadnienia związane z obsługą niepełnosprawnych klientów, w tym w stopniu umiarkowanym i znacznym”
 • Okres realizacji: październik 2006r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

 • W listopadzie 2006 r. przeprowadziliśmy na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach szkolenia dla kadry kierowniczej publicznych służb zatrudnienia województwa świętokrzyskiego w zakresie: efektywne zarządzanie, sposoby oceny i motywowania pracowników, public relations, metody pracy nad wizerunkiem urzędu.

 


Zobacz projekty realizowane w innych latach:


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.