Należymy do:

PIFS

System wsparcia rodzinnej pieczy zastępczejZobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:
 • osoby reprezentujące organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej,
 • pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie

Cele i korzyści:
 • poszerzenie wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania systemu rodzinnej pieczy zastępczej w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • pogłębienie wiedzy dotyczącej zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • ugruntowanie wiedzy w zakresie funkcjonowania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • prezentacja propozycji wzorów dokumentów przydatnych w codziennej pracy z rodzinami zastępczymi.

Prowadzący:

Ryszard Nowak – magister pedagogiki o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania i organizacji placówek pomocy społecznej i opiekuńczo-wychowawczych oraz zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach pomocy i integracji społecznej. Od 2011 roku Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Od 2006 roku kierownik działu MOPS zajmującego się zasobami, infrastrukturą, wsparciem i finansowaniem systemu pieczy zastępczej. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń adresowanych do kandydatów na rodziny zastępcze oraz dla rodzin zastępczych. Ukończył wiele szkoleń z zakresu wspierania oraz pomocy rodzinie i dziecku. Wyróżniony listem gratulacyjnym Ministra Pracy i Polityki Społecznej za osobiste zaangażowanie i twórcze podejście do rozwijania problemów społecznych. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia.
 1. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej jako kluczowy podmiot w funkcjonowaniu systemu rodzinnej pieczy zastępczej – przegląd ustawowych zadań.
 1. Praktyczne aspekty pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 1. Współpraca organizatora i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka.
 1. Dokumentowanie pracy organizatora i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Szkolenie prowadzone będzie w metodą mini wykładu z elementami dyskusji, pytań uczestników i wymiany doświadczeń.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.