Należymy do:

PIFS

Świadczenia rodzinne realizacja zadań w zakresie świadczeń opiekuńczych w 2019 r.Data szkolenia: 26.04.2019
Miejsce szkolenia: KATOWICE, Sala konferencyjna Centrum Konferencyjne OPOLSKA, ul. Opolska 22 (I piętro)

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
 • Urzędy Miast i Gmin

Cele i korzyści:
 • Poznanie aktualnego stanu prawnego po nowelizacjach ustawy o świadczeniach rodzinnych i kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych i praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń opiekuńczych.

Prowadzący:

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel akademicki, prawnik, wieloletni praktyk, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Rodzaje świadczeń opiekuńczych.
 2. Nowelizacja uregulowań w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego.
 3. Warunki i tryb przyznawania świadczeń opiekuńczych, katalog podmiotowy,    przesłanki pozytywne i negatywne.
 4. Zasady ogólne K.P.A. i ich zastosowanie w postępowaniu w sprawach świadczeń opiekuńczych.
 5. Postępowanie dowodowe według K.P.A. i ustawy o świadczeniach rodzinnych – świadczenia opiekuńcze.
 6. Zmiana decyzji w sprawie świadczeń opiekuńczych.
 7. Postępowanie w sprawach nienależnie pobranych świadczeń opiekuńczych.
 8. Praktyczne aspekty stosowania ustawy i sposoby rozwiązywania pojawiających się problemów.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również aktywność własną uczestników.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.