Należymy do:

PIFS

Świadczenia rodzinne – praktyczne aspekty obowiązywania ustawy. Najczęstsze problemy i możliwości ich rozwiązań, orzecznictwo sądów administracyjnych, zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 1428)Data szkolenia: 23.04.2018
Miejsce szkolenia: GDAŃSK, Sala konferencyjna Hotel OŁOWIANKA, ul. Ołowianka 3a

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Najczęstsze problemy i możliwości ich rozwiązań, orzecznictwo sądów administracyjnych, zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 1428)Adresaci szkolenia:

Pracownicy:

 • Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
 • Ośrodków Pomocy Rodzinie
 • Urzędy Miast i Gmin

Cele i korzyści:
 • Podstawowym celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zagadnień teoretycznych i praktycznych z zakresu świadczeń rodzinnych

Prowadzący:

Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Przepisy ogólne, definicje ustawowe.
 2. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego – zasady ustalania uprawnień, obowiązki świadczeniobiorców.
 3. Zasady ustalania dochodu (pojęcie dochodu, katalog dochodów uzyskanych/utraconych, problemy ze stosowaniem art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych).
 4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
 5. Świadczenia opiekuńcze
 • zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne.
 1. Świadczenie rodzicielskie.
 2. Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych z uwzględnieniem aktualnych zmian w procedurze administracyjnej (wniosek- postępowanie – decyzja).
 3. Uchylenie / zmiana decyzji przyznającej świadczenia rodzinne na podstawie art. 32 ustawy o świadczeniach rodzinnych, weryfikacja ostatecznych decyzji administracyjnych w trybach nadzwyczajnych.
 4. Świadczenia nienależnie pobrane
 • świadczenia nienależnie pobrane a świadczenia nienależące się,
 • przesłanki i tryb żądania świadczeń nienależnie pobranych,
 • umorzenie/ odmowa umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
 1. Świadczenia rodzinne a świadczenia wychowawcze (500+) – wzajemna relacja.

Szkolenie będzie prowadzone metodą seminaryjną z możliwością zadawania pytań prowadzącemu. Omówione zostaną także orzeczenia sądów administracyjnych.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.