Należymy do:

PIFS

Stypendia i zasiłki szkolne 2019 po nowelizacji KPA – warsztat praktycznyData szkolenia: 26.09.2019
Miejsce szkolenia: ŁÓDŹ, Sala Konferencyjna Ośrodek Kształcenia Zawodowego CREATOR, Plac Wolności 12/201

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • urzędy miast i gmin
 • szkoły i ośrodki pomocy społecznej zajmujący się stypendiami szkolnymi

Cele i korzyści:
 • pogłębienie wiedzy w obszarze regulacji ustawowych w zakresie form pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 • prezentacja postępowania w zakresie przyznawania świadczeń np. weryfikacja prawa do stypendium w kontekście zmiany sytuacji dochodowej, cofnięcia, wstrzymania stypendium, podwyższenia i obniżenia kwoty stypendium,
 • omówienie prawidłowości gromadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do ustalenia uprawnień do stypendiów i zasiłków szkolnych,
 • stosowanie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem znanego w tym zakresie orzecznictwa

Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu:

 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania spraw pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym w zakresie weryfikacji prawa do stypendium,
 • możliwość praktycznej wymiany doświadczeń w kwestiach trudnych i wątpliwych,
 • uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia potwierdzające nabycie kwalifikacji oraz materiał szkoleniowy z wzorami  przydatnych pism.

Prowadzący:

Doktorantka socjologii, od 15 lat zatrudniona w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej, ekspert w zakresie integracji społecznej. W trakcie pracy zawodowej w sektorze pomocy społecznej pracownik socjalny, a następnie kierownik ośrodka pomocy społecznej. Ponadto doświadczony koordynator projektów współfinansowanych z EFS oraz wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Charakterystyka stypendiów i zasiłków szkolnych.
 2. Postępowanie w zakresie przyznawania świadczeń
 • Kryteria przyznawania stypendiów szkolnych
 • Formy stypendium.
 • Wysokość i okres przyznania świadczeń.
 • Stosowanie przepisów procedury administracyjnej o przyznawanie świadczeń  pomocy materialnej o charakterze  socjalnym
 • Schemat postępowania w procesie przyznawania stypendium, w tym prawidłowość gromadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do ustalenia uprawnień do stypendiów szkolnych.
 • „Katalog wydatków kwalifikowalnych” do stypendium szkolnego.
 1. Realizacja decyzji – sposoby wypłaty stypendium.
 2. Postępowanie w zakresie wstrzymania, cofnięcia, zwrotu stypendium. Wygaśnięcie decyzji.
 3. Regulamin udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 4. Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie przyznawania pomocy materialnej uczniom w świetle orzecznictwa administracyjnego.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.