Należymy do:

PIFS

Seksualność osób niepełnosprawnychZobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:
 • Dyrektorzy i personel terapeutyczno-opiekuńczy Domów Pomocy Społecznej.
 • Terapeuci i opiekunowie Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 • Pracownicy socjalni odbywający specjalizację z zakresu pomocy społecznej.

Cele i korzyści:
 • Pogłębienie wiedzy o potrzebach osób niepełnosprawnych, w tym potrzebach seksualnych.
 • Rozszerzenie tolerancji wobec związków partnerskich.
 • Przygotowanie do realizacji programów autorskich we własnych placówkach
 • Zdobycie wiedzy o praktycznych możliwościach rozwiązywania problemów seksualnych

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

 • Będą potrafili tworzyć programy na dorosłość.
 • Wskażą możliwości realizowania projektów na spełnianie marzeń osób niepełnosprawnych.

Prowadzący:

Wiesław Sokoluk – pedagog seksuolog. Praktyk terapii czynnościowych zaburzeń seksualnych, terapii małżeńskich. Prowadzi konsultacje zaburzeń rozwoju psychoseksualnego, poradnictwa i pomocy młodym ludziom wchodzącym w obszar aktywności seksualnej. Prowadzi porady i terapię dla osób homoseksualnych i ich rodziców. Profilaktyk STI oraz HIV/AIDS. Szkoleniowiec i dydaktyk współpracujący z pedagogami, nauczycielami, psychologami, służbami zdrowia. Członek i superwizor Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Problemy norm w zakresie zachowań seksualnych:

 • prezentacje i omówienia różnych układów normatywnych;
 • wskazanie ich źródeł i wzajemnych zależność
 • trudności i błędy najczęściej popełniane w ocenie zachowań seksualnych ludzi, a w szczególności osób niepełnosprawnych.

2. Definiowanie warunków koniecznych do skutecznego podejmowania problematyki seksualnej w pracy z ludźmi niepełnosprawnymi intelektualnie, w szczególności relacja pomiędzy własnymi postawami wobec seksualności człowieka a sposobem radzenia sobie z problemami seksualnymi pojawiającymi się w toku pracy zawodowej.
3. Budowa własnych programów uwzględniających specyfikę placówek

 • zapoznanie się z już realizowanymi programami adresowanymi do młodzieży niepełnosprawnej.
 • opracowanie własnych programów z uwzględnieniem realistycznie zdefiniowanych celów, zasobów placówki pozyskanych sojuszników.

4. Problem normy w zakresie zachowań seksualnych ze szczególnym uwzględnieniem normy rozwojowej i normy klinicznej. Odniesienie ww norm do zachowań seksualnych osób z niepełnosprawnością intelektualną (ostrożność diagnostyczna).
5. Analiza różnic pomiędzy seksualnością osób z niepełnosprawnością intelektualną a osób „normalnych”. Typowe źródła mitów i obiegowych poglądów nt. seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, specyfika realizacji potrzeb seksualnych. „Ryzyko seksuologiczne” dla osób „normalnych” i niepełnosprawnych intelektualnie.
6. Przegląd standardowych i indywidualnych rozwiązań bezpiecznej realizacji potrzeby seksualnej. Trudne sytuacje zgłaszane przez uczestników – propozycje rozwiązań (dyskusja).
7. Prezentacje opracowań i wspólna dyskusja.
8. Podsumowanie warsztatu. Naszkicowanie kierunku dalszego kształcenia dla osób zainteresowanych problematyką.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatowej i panelu dyskusyjnego


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.