Należymy do:

PIFS

Zasady sporządzania oraz tryb uchwalania planu miejscowego. Uwagi na tle orzecznictwa z perspektywy stwierdzenia nieważności uchwały.Data szkolenia: 24.01.2020
Miejsce szkolenia: KATOWICE, Sala konferencyjna Centrum Szkoleniowe FRR, ul. Moniuszki 4, lok. 8

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Urzędy Miast Gmin i Starostwa Powiatowe

Cele i korzyści:
 • Zapoznanie się z prezentowanymi w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wybranymi, konkretnymi podstawami stwierdzenia nieważności planu miejscowego oraz argumentacja pozwalającą na uniknięcie błędów w planach miejscowych.

Prowadzący:

radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ, specjalista z zakresu planowania przestrzennego oraz prawa budowlanego, od 2007 roku prowadzi obsługę prawną Wydziału Planowania Przestrzennego, od 2010 roku wykładowca w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.


Program szkolenia
 1. Charakterystyka systemu planowania przestrzennego i miejsce planu miejscowego
  1. charakterystyka studium, miejscowego planu, decyzji o warunkach zabudowy, uchwały i decyzje wydawane na gruncie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych
  2. charakter prawny planu miejscowego zakres regulacji; uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego
 2. Podstawy stwierdzenia nieważności planu miejscowego
  1. Istotne naruszenie zasad
  2. Istotne naruszenie trybu sporządzania planu miejscowego
  3. Naruszenie właściwości organów, wyjaśnienie pojęć
 • Istotne naruszenie zasad – wybrane zagadnienia:
  1. władztwo planistyczne a własność nieruchomości – ewolucja pojęcia, sytuacje graniczne i konsekwencje dla planu miejscowego
  2. naruszenie władztwa planistycznego (m.in. zakres swobody ustalania przeznaczeń, pojęcie zgodności ze studium)
  3. wybrane zagadnienia szczegółowe:
   1. zakaz kreowania kompetencji
   2. wyznaczanie dróg w planie miejscowym, ze szczególnym uwzględnieniem dróg wewnętrznych, przebieg sieci infrastruktury
   3. wyznaczanie terenów wyłączonych spod zabudowy, terenów zieleni, w tym samorządowych parków miejskich
 1. relacja między tekstem planu a załącznikiem graficznym
 2. zapisy dotyczące zasad i scalania
 1. Istotne naruszenie trybu sporządzania planu miejscowego – wybrane zagadnienia
  1. rozpatrywanie wniosków i tworzenie projektu planu miejscowego
  2. uzgadnianie i opiniowanie projektu planu
  3. wyłożenie do publicznego wglądu
  4. rozpatrywanie uwag przez organ wykonawczy i przez radę gminy
 2. Naruszenie właściwości organów
  1. Naruszenie właściwości na etapie opiniowania i uzgadniania – przypadki i konsekwencje
 3. Kontrola legalności planu miejscowego oraz konsekwencje stwierdzenia nieważności planu miejscowego
  1. charakterystyka postępowania nadzorczego oraz przed sądem administracyjnym – zarys kluczowych instytucji związanych z zaskarżaniem planu miejscowego
  2. stwierdzenie nieważności planu w części – czy można uzyskać decyzję o warunkach zabudowy
  3. Konsekwencje stwierdzenia nieważności planu miejscowego dla pozwoleń na budowę
  4. Konsekwencje stwierdzenia nieważności planu miejscowego w kontekście roszczeń z art. 36 ust. 1 i ust. 3

Szkolenie konsultacyjne na praktycznych przykładach


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.