ROPS Olsztyn


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA realizuje szkolenia w ramach umowy podpisanej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie,  której przedmiotem jest usługa polegająca na realizacji kompleksowych  modułów szkoleniowych:
  • Akademia innowacyjnych metod pracy z klientem zagrożonym wykluczeniem społecznym
  • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
  • Mediator rodzinny 
Moduły szkoleniowe realizowane są w ramach Projektu „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach”, realizowanego przez  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1,Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenia w charakterze warsztatowym  prowadzone są przez zespół profesjonalnych trenerów-praktyków w czasookresie od lipca do listopada 2013r.
Instytut zapewnia  trenerów, merytoryczne materiały szkoleniowe, sale konferencyjne oraz bazę hotelowo-gastronomiczną.


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.