ROPS Olsztyn – Nowoczesny pracownik socjalny


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA realizuje szkolenia w ramach umowy podpisanej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie, której przedmiotem jest usługa polegająca na realizacji szkoleń pn. „Nowoczesny pracownik socjalny”.

Szkolenia realizowane są w ramach Projektu „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1,Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenia w charakterze warsztatowym prowadzone są przez zespół profesjonalnych trenerów-praktyków w okresie od maja do czerwca 2014r.

Instytut zapewnia trenerów, autorskie materiały szkoleniowe, sale konferencyjne oraz bazę hotelowo-gastronomiczną.Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.