Rola ośrodka pomocy społecznej w procesie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – warsztat dla kadry kierowniczejZobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:
 • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Cele i korzyści:
 • zwiększenie wiedzy na temat nowych zadań i procedur obowiązujących w ośrodkach pomocy społecznej
 • dostarczenie wiedzy na temat etyki, etyki zawodowej pracowników ośrodków pomocy społecznej
 • zwiększenie  wiedzy na temat granic odpowiedzialności służbowej pracownika socjalnego
 • zwiększenie wiedzy na temat zakresu tajemnicy służbowej pracownika służbowego
 • prawno-instytucjonalna ochrona pracownika socjalnego
 • zwiększenie kompetencji kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej
 • zdobycie praktycznych umiejętności stosowania procedur w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • podniesienie podstawowej wiedzy prawnej w zakresie  ochrony podległych pracowników socjalnych

Prowadzący:

Małgorzata Pol-Drzewowska – prawnik, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Kurs Podstawowy i Kurs Zaawansowany, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PARPA), wyróżnienie w konkursie Prawnik Pro Bono (2004 i 2005 r),  tytuł „Bohater Lokalny”, autorka publikacji prasowych i  broszury „Historie, które napisało życie”, autorka Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie. Prowadzi szkolenia dla różnych grup zawodowych w tematyce dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczy pomoc prawną i terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach  dla osób w trudnych sytuacjach życiowych, w tym także osobom uwikłanym w przemoc domową. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Blok powtórkowy: zdefiniowanie przemocy, rozpoznawanie cyklów i mechanizmów przemocy
 2. Praca nad wykorzenieniem mitów i stereotypów dotyczących przemocy w rodzinie
 3. Diagnoza przemocy w rodzinie oraz problemów współistniejących
 4. Instrumenty do walki z przemocą w rodzinie: Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; Krajowy, Wojewódzki, Powiatowy i Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 5. Stosowanie procedury Niebieskie Karty przez pracowników socjalnych
 6. Nowe zadania pracownika socjalnego w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 7. Rola ośrodka pomocy społecznej w interdyscyplinarnym podejściu do przemocy w rodzinie
 8. Wybrane przepisy i instytucje prawne określające granice odpowiedzialności służbowej pracownika socjalnego
 9. Rola dyrektora ośrodka pomocy społecznej w ochronie praw pracownika socjalnego

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów z czynnym udziałem słuchaczy 


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.