RODO


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych – RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), na podstawie
art. 13 RODO, Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, jako Administrator Pani / Pana danych osobowych, ma obowiązek przekazać Pani / Panu informację o przetwarzaniu Pani / Pana danych oraz
o zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku, w tym o:

tożsamości administratora oraz danych kontaktowych inspektora ochrony danych
celach przetwarzania danych osobowych
odbiorcach danych
okresie przechowywania danych
przysługujących Pani/Panu prawach

oraz o innych istotnych aspektach dotyczących przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

Dokument z wymogamiCopyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.