Należymy do:

PIFS

Regulacja stanów prawnych nieruchomościData szkolenia: 25.04.2018
Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna Centrum Szkoleń i Innowacji, Al. Racławickie 8 – II piętro (budynek biurowy RUPES)

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Urzędy Miast Gmin i Starostwa Powiatowe

Prowadzący:

Radca prawny, absolwent  Wydziału Prawa i Administracji UJ, kierunek: prawo. Od 2011 r. jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego, w ramach której świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i osób prawnych.. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia

1. Wprowadzenie

 1. oznaczenie nieruchomości w świetle prawa geodezyjnego i kartograficznego,
 2. struktura księgi wieczystej i informacje w niej zawarte,
 3. przyczyny niezgodności stanu nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

2. Postępowanie spadkowe

 1. zagadnienia ogólne,
 2. rodzaje testamentów,
 3. postępowanie spadkowe po osobie mieszkającej za granicą.

3. Zasiedzenie

 1. zagadnienia ogólne,
 2. zasiedzenie przeciwko współwłaścicielom,
 3. zasiedzenie użytkowania wieczystego.

4. Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

 1. zabezpieczenie powództwa,
 2. wzmianka a ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego,
 3. zakres rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych,
 4. ciężar dowodowy w postępowaniu uzgodnieniowym.

5. Traktaty indemnizacyjne – podstawowe zagadnienia.
6. Nieruchomości porzucone – metody poszukiwania właścicieli i ich spadkobierców.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu z czynnym udziałem słuchaczy


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.