Należymy do:

PIFS

Zmiany w karcie nauczyciela od 01.09.2019 r. oraz pozostałe zmiany w zatrudnieniu w szkole w roku szkolnym 2019/2020Data szkolenia: 30.09.2019
Miejsce szkolenia: ŁÓDŹ, Sala Konferencyjna Ośrodek Kształcenia Zawodowego CREATOR, Plac Wolności 12/201

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Szkoły i placówki oświatowe
 • Urzędy Miast i Gmin

Prowadzący:

radca prawny, LL.M. (Waszyngton D.C.). Wieloletni współpracownik polskich kancelarii oraz międzynarodowych. Doświadczony wykładowca prawa oświatowego oraz ochrony danych osobowych. Obecnie doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego.. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia

ZMIANY W KARCIE NAUCZYCIELA OD 01.09.2019 R.

 1. Ocena pracy nauczyciela od 01.09.2019 r.
 2. Awans zawodowy od 01.09.2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem przepisów przejściowych.
 3. Limity zatrudnienia nauczycieli na czas określony.
 4. Zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli.
 5. składniki wynagrodzenia nauczyciela
 6. jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela stażysty – warunki przyznawania, termin wypłaty
 7. dodatek z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy (wysokość, warunki przyznawania)
 8. podwyższenie wynagrodzenia nauczycieli – warunki, wysokość, terminarz
 9. zmiany od 01.01.2019 r.
 10. Zmiany w odpowiedzialności porządkowej nauczycieli – ograniczenie w stosowaniu kar porządkowych.
 11. Przepisy przejściowe – szczegółowe omówienie.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W SZKOLE – ZMIANY W KODEKSIE PRACY OD 25.05.2018 R., 05.2019 R. ORAZ 07.09.2019 R. ORAZ W USTAWIE O SYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ

 1. Zakres danych osobowych kandydata i pracownika – nowe wzory kwestionariuszy z omówieniem.
 2. Zmiany w świadectwie pracy:
 3. Określenie terminu wydania świadectwa w Kodeksie pracy
 4. Nowe terminy żądania sprostowania świadectwa pracy
 5. Nowy wzór świadectwa pracy
 6. Monitoring pracowników zatrudnionych w szkole.
 7. Zmiany zakresu danych przetwarzanych w SIO.
 8. Zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych od 04.05.2019 r. związane z RODO oraz ochrona danych osobowych w działalności socjalnej pracodawcy
  1. wymóg zmian regulaminów ZFŚS
  2. dokumentowanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
  3. upoważnienia do danych osobowych w zakresie ZFŚS

 

ZMIANY W USTAWIE Z DNIA 13 LISTOPADA 2003 R. O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ USTAWIE O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH – KONSEKWENCJA ZMIAN W ZASADACH WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI.

 ZMIANY W USTAWIE Z DNIA 22 LISTOPADA 2018 R. O ZMIANIE USTAWY – PRAWO OŚWIATOWE, USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW – OMÓWIENIE

 ZWIĄZKI ZAWODOWE W SZKOLE – ZMIANY OD 01.01.2019 R. I 23.08.2019 R.

 1. rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych
 2. podwyższenie progu reprezentatywności dla zakładowych organizacji związkowych
 3. procedura weryfikacji liczebności zakładowej organizacji związkowej
 4. nowe zasady dotyczące szczególnej ochrony działaczy związkowych i dochodzenia roszczeń w związku z rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy

 ZATRUDNIENIE W SZKOLE – PROBLEMY PRAKTYCZNE

Omówienie najnowszych orzeczeń sądowych, stanowisk organów kontrolnych i resortowych w zakresie zatrudnienia w szkole, w szczególności czasu pracy nauczyciela, ustalenia pensum, godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, uzupełniania etatu, zatrudnienia pracownika na podstawie dwóch stosunków pracy.

 PYTANIA  – SZKOLENIE MA WYMIAR PRAKTYCZNY, UCZESTNICY ZADAJĄ PYTANIA W TRAKCIE SZKOLENIA

Szkolenie ma charakter warsztatów szkoleniowych z elementami dyskusji i pytań uczestników.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.