Należymy do:

PIFS

Przemoc, agresja – zapobieganie, rozpoznawanie, metody i techniki pracy z ofiarą i sprawcą przemocyData szkolenia: 30.04.2019
Miejsce szkolenia: ŁÓDŹ, Sala Konferencyjna Ośrodek Kształcenia Zawodowego CREATOR, Plac Wolności 12/201

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
  •  Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
  •  Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
  •  Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
  •  Kuratorzy sądowi

Prowadzący:

Dr. nauk społecznych specjalizująca się w tematyce przemocy, agresji, pedagog, doradca zawodowy, wieloletni pracownik Sądu, wykładowca. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

I część seminaryjna

1. Wprowadzenie uczestników szkolenia w tematykę warsztatu.

2. Sformułowanie oczekiwań i celów.

3. Przemoc, agresja – ujęcie definicyjne.

4. Profilaktyka przemocy, cele i sposoby oddziaływań.

5. Diagnoza agresji, metody pracy.

6. Rola świadka przemocy, sposoby działania.

7. Praktyczne podejście do omawianych zagadnień.

– ćwiczenia z obszaru przemocy, profilaktyki, agresji.

II część seminaryjna

1. Procedura Niebieskie Karty.

– uregulowania prawne; kwestionariusz – jak wypełniać.

2. Rozmowa ze sprawcą przemocy.

3. Rozmowa z ofiarą.

– wiktymizacja, jak jej unikać.

4. Praktyczne podejście do omawianych zagadnień.

– ćwiczenia z obszaru pracy ze sprawcą przemocy i ofiarą przemocy.

III część seminaryjna

1. Instytucje powołane do pracy w obszarze przemocy:

– MOPS, GOPS, PCPR; sądy, policja, prokuratura; komisje rozwiązywania problemów alkoholowych; poradnie specjalistyczne; inne instytucja i organizacje.

IV część seminaryjna

1. Wymiana doświadczeń uczestników w omawianym zakresie.

2. Wnioski i spostrzeżenia wynikające z treści objętych szkoleniem.

3. Dyskusja, podsumowanie szkolenia.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu z czynnym udziałem słuchaczy


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.