Należymy do:

PIFS

Problematyka podziałów nieruchomości w praktyce gmin z uwzględnieniem zmian kodeksu postępowania administracyjnegoData szkolenia: 21.11.2018
Miejsce szkolenia: BYDGOSZCZ, Sala konferencyjna Hotel BRDA, ul. Dworcowa 94

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
  • pracownicy urzędów miast i gmin, zajmujących się gospodarką nieruchomościami oraz planowaniem przestrzennym

Prowadzący:

Radca prawny, wiceprezes SKO, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, wieloletni praktyk w orzekaniu w sprawach podziałów nieruchomości. Trener, wykładowca Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia

1. Omówienie zmian w kpa dotyczących procedury podziałowej.

2. Podział geodezyjny a podział prawny.

3. Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości i jego etapy. Elementy wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział. Wszczęcie z urzędu.

4. Zawieszenie postępowania podziałowego.

5. Wydawanie opinii w sprawie podziału – badanie zgodności z planem miejscowym, warunkami zabudowy albo z przepisami odrębnymi.

6. Podział nieruchomości w przypadku braku planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

7. Zasady i tryb dokonywania podziałów nieruchomości rolnych i leśnych.

8. Podział niezależnie od ustaleń planu miejscowego oraz decyzji o warunkach zabudowy ( przypadki z art. 95 ustawy ).

9. Zasady dokonywania podziału z urzędu.

10. Badanie dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

11. Podział nieruchomości zabudowanych.

12. Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

13. Podział nieruchomości pod drogi publiczne oraz ich poszerzenie.

14. Połączenie i podział nieruchomości ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie.

15. Ustalanie opłat adiacenckich w związku z podziałem nieruchomości.

Materiały szkoleniowe (akty prawne; orzecznictwo; wzory decyzji i uchwał)

Szkolenie prowadzone będzie metodą seminaryjną z omówieniem zasad wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, stosownie do specyfiki działania organów administrujących drogami.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.