Należymy do:

PIFS

Pragmatyka pracownicza dla uczelniData szkolenia: 17.11.2018
Miejsce szkolenia: WARSZAWA, Sala Konferencyjna Centrum Edukacyjne ŻELAZNA, ul. Hoża 66/68 (3 piętro)

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Pracownicy Szkół Wyższych (kadry, kwestura)

Prowadzący:

Pracownik Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pracował w Departamencie Spraw Pracowników Szkolnictwa Wyższego, a później w Departamencie Finansowania Szkół Wyższych. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych


Program szkolenia

1. Nawiązywanie, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielami akademickimi:

 • definicje zatrudnienia,
 • cechy stosunku pracy
 • zawieranie stosunku pracy i ich rodzaje,
 • rozwiązywanie stosunku pracy,
 • szczególne przesłanki rozwiązywania umów z nauczycielami akademickimi,

2. Podstawowe miejsce pracy, dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich

 • pojęcia,
 • ograniczenia w wykonywaniu pracy.

3. Zatrudnianie cudzoziemców w szkołach wyższych

 • odstępstwa od ogólnych zasad,
 • procedura.

4. Ustalanie i rozliczanie pensum dydaktycznego oraz czasu pracy

 • pojęcie pensum,
 • zasady zaliczania pensum.

5. Wynagradzanie pracowników uczelni

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 •  wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe,
 •  dodatki funkcyjne,
 •  dodatki za staż pracy,
 •  dodatki specjalne,
 •  nagrody,
 •  dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 •  nagrody jubileuszowe,
 •  wynagrodzenie za czas choroby,
 •  wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego,
 •  ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

6. Urlopy dla pracowników uczelni

 • prawo do pierwszego i kolejnych urlopów wypoczynkowych,
 • wymiary urlopu wypoczynkowego,
 • urlopy dla poratowania zdrowia,
 • urlopy naukowe,
 • urlopy bezpłatne,

7. Konsultacje indywidualnych problemów.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu z czynnym udziałem słuchaczy


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.