Należymy do:

PIFS

Pragmatyka dla nauczycieli akademickich szkolenie będzie obejmowało zmiany, które wchodzą w życie od roku akademickiego 2017/2018 w związku ze zmianą Ustawy Prawo o Szkolnictwie WyższymZobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:

Pracownicy Szkół Wyższych (kadry, kwestura)


Cele i korzyści:
 • zapoznanie uczestników ze szczególnymi zapisami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, dotyczącymi szeroko rozumianej pragmatyki pracowników szkół wyższych (w szczególności nauczycieli akademickich).

Prowadzący:

Michał Potyralski – pracownik Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pracował w Departamencie Spraw Pracowników Szkolnictwa Wyższego, a później w Departamencie Finansowania Szkół Wyższych. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Nawiązywanie, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielami akademickimi:

 • definicje zatrudnienia,
 • cechy stosunku pracy,
 • zawieranie stosunku pracy i ich rodzaje,
 • rozwiązywanie stosunku pracy,
 • szczególne przesłanki rozwiązywania umów z nauczycielami akademickimi,

2. Podstawowe miejsce pracy, dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich

 • pojęcia,
 • ograniczenia w wykonywaniu pracy.

3. Zatrudnianie cudzoziemców w szkołach wyższych

 • odstępstwa od ogólnych zasad,
 • procedura.

4. Ustalanie i rozliczanie pensum dydaktycznego oraz czasu pracy

 • pojęcie pensum,
 • zasady zaliczania pensum.

5. Wynagradzanie pracowników uczelni

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe,
 • dodatki funkcyjne,
 • dodatki za staż pracy,
 • dodatki specjalne,
 • nagrody,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • nagrody jubileuszowe,
 • wynagrodzenie za czas choroby,
 • wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego,
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

6. Urlopy dla pracowników uczelni

 • prawo do pierwszego i kolejnych urlopów wypoczynkowych,
 • wymiary urlopu wypoczynkowego,
 • urlopy dla poratowania zdrowia,
 • urlopy naukowe,
 • urlopy bezpłatne,

7. Konsultacje indywidualnych problemów.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu z czynnym udziałem słuchaczy


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.