Należymy do:

PIFS

Praca asystenta rodziny. Zadania, dokumentacja, komunikacjaZobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:

Asystenci rodziny
Pracownicy socjalni placówek pomocy społecznej:

  • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
  • Powiatowe Centra Pomocy Społecznej
  • Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Wsparcia, Ośrodki Interwencji Kryzysowej

Cele i korzyści:
  • pogłębienie wiedzy dotyczącej obowiązków asystenta rodziny wyznaczonych ustawą
    o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
  • omówienie wymagań z zakresu nadzoru i kontroli nad obowiązkami i zatrudnieniem asystentów rodziny
  • nabycie i doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji
  • prezentacja propozycji wzorów dokumentów na przykładzie dobrych praktyk, przydatnych w codziennej pracy asystenta m.in. dziennik pracy asystenta rodziny, karta czasu pracy, karta informacyjna dotycząca rodziny, ocena wstępna i okresowa sytuacji rodziny, zgoda na wspieranie rodziny przez asystenta, plan pracy z rodziną, zasady współpracy rodziny z asystentem rodziny,  ocena zagrożeń rozwoju dziecka,
  • ćwiczenia praktyczne.

Prowadzący:

Beata Lutomska – prowadzi szkolenia adresowane do kadry integracji i pomocy społecznej, kadry systemu edukacji, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, dzieci, młodzieży; pracowników, wolontariuszy, członków organizacji pozarządowych itp. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu mediacji, pracy z rodziną wieloproblemową, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień oraz wiele innych. Uczestnik Szkoły Trenerów MERITUM. Nadal podwyższa swoje kwalifikacje na kursach, szkoleniach oraz warsztatach.  Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Wprowadzenie w problematykę szkolenia.
2. Obowiązki asystenta rodziny w świetle wymagań ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
3. Wymagania z zakresu nadzoru i kontroli nad obowiązkami i zatrudnieniem asystentów rodziny.
4. Komunikacja – warsztaty
a) komunikacja werbalna i niewerbalna
b) jak rozmawiać by rozumieć i być rozumianym
c) style wpływania na innych.
5. Dokumentowanie realizowanych zadań zawodowych – dobre praktyki i ćwiczenia praktyczne:
a) dziennik pracy asystenta rodziny
b) karta czasu pracy
c) karta informacyjna dotycząca rodziny
d) ocena wstępna i okresowa sytuacji rodziny
e) plan pracy z rodziną
f) zasady współpracy rodziny z asystentem rodziny.

Szkolenie prowadzone jest w formie mini wykładu, warsztatów, pracy na przypadkach, ćwiczeń, symulacji, analizy oraz wymiany doświadczeń.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.