Należymy do:

PIFS

Postępowanie w sprawie świadczeń nienależnie pobranych na tle ustaw o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o pomocy społecznejData szkolenia: 19.02.2019
Miejsce szkolenia: TORUŃ, Sala konferencyjna Hotel GROMADA, ul. Żeglarska 10/14

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:

Pracownicy:

 • Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
 • Ośrodków Pomocy Rodzinie
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Prowadzący:

Magister prawa, radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych


Program szkolenia

1. Decyzja i jej składniki w pomocy społecznej, świadczeniach alimentacyjnych i zasiłkach rodzinnych.

2. Pojęcie świadczenia nienależnie pobranego

 •  w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
 •  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 •  świadczenie alimentacyjne,
 •  w ustawie o pomocy społecznej,

3. Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej lub jej uchylenia w trybach szczególnych z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy społecznej i ustawy o świadczeniach rodzinnych i o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zakaz orzekania wstecz.

4. Wznowienie postępowania – wszczęcie i przesłanki.

5. Postępowanie wyjaśniające – wyjaśnienia, dokumenty, zeznania świadków.

6. Ustalenie momentu powstania świadczenia nienależnie pobranego

 •  Określenie wysokości świadczenia nienależnie pobranego,
 •  Ustalenia czasu jego występowania,
 •  Odsetki za zwłokę,
 •  Stosowanie odroczenia, rozłożenia na raty umarzania lub odstąpienia od żądania zwrotu.

7. Decyzja w sprawie świadczenia nienależnie pobranego – składniki.

8. Zaliczanie świadczenia nienależnie pobranego na poczet należnych świadczeń.

9. Postępowanie w sprawie przymusowego ściągnięcia świadczenia nienależnie pobranego – postępowanie egzekucyjne.

10. Ulgi w zobowiązaniach: umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminy płatności , odstąpienie od żądania zwrotu (w pomocy społecznej).

11. Świadczenie nienależnie wypłacone – z winy urzędu. Charakterystyka przypadku, tryb i możliwości dochodzenia zwrotu.

12. Świadczenie nienależne a koordynacja świadczeń.

Szkolenie konsultacyjne na praktycznych przykładach.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.