Należymy do:

PIFS

Egzekucja nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 500+, funduszu alimentacyjnego w świetle najnowszych zmianData szkolenia: 26.04.2018
Miejsce szkolenia: KRAKÓW, Sala konferencyjna Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, ul. Św. Filipa 17

Cena podstawowa: 359 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:

Pracownicy:

  • Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
  • Ośrodków Pomocy Rodzinie
  • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Prowadzący:

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, współautor Komentarza do Ustawy o świadczeniach rodzinnych, Praktycznego Komentarza pt. Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016r., oraz wielu innych publikacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustaw pokrewnych (np. Karta Dużej Rodziny, Świadczenia Rodzinne), doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Autorka publikacji „Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci.” Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Obowiązek dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych i wydatków w świetle dyscypliny finansów publicznych – moment powstania obowiązku.

2. Rodzaje decyzji ustalających i zobowiązujących do zwrotu świadczeń/ wydatków na gruncie ustawy o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o systemie oświaty, o dodatkach mieszkaniowych oraz o dodatkach energetycznych z uwzględnieniem zmian Kodeksu postępowania administracyjnego po 1 czerwca 2017 r. Procedura dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych omówiona na przykładach.

3. Egzekucja administracyjna a egzekucja sądowa.

4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w jednostkach pomocy społecznej – możliwość delegowania uprawnień poza organ właściwy wierzyciela.

5. Art. 6 ustawy – zasada obligatoryjnego wszczęcia i prowadzenia egzekucji – jak należy ją stosować?

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.12.2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych po zmianach wprowadzonych w 2017 r.

7. Regulacje prawne postępowania przedegzekucyjnego i egzekucyjnego.

8. Regulacje trybu postępowania wierzycieli.

9. Co z upomnieniem awizowanym, odmową odbioru czy niemożnością doręczenia upomnienia? Rola kuratora w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

10. Kiedy powstaje obowiązek wezwania zobowiązanego do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku lub źródłach dochodu.

11. W jaki sposób i w jakich terminach kierować tytuły wykonawcze do egzekucji.

12. Przebieg egzekucji administracyjnej.

• zasady prowadzenia egzekucji, wszczęcie egzekucji administracyjnej, postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji, prawo do niepodejmowania czynności egzekucyjnych zasady ustalania właściwości organu egzekucyjnego właściwego do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,

• zmiana należności objętej tytułem wykonawczym, obowiązek wystawienia zmienionego tytułu wykonawczego – kiedy i w jakim trybie

• zarzuty jako środek obrony dłużnika i udział wierzyciela w postępowaniu w sprawie o zarzuty ( regulacja art.33, zarzuty zgłaszane w
postępowaniu mającym na celu dochodzenie należności określonych w art. 2 ustawy)

13. Tytuły wykonawcze – wzór tytułu wykonawczego. Rodzaje tytułów wykonawczych – jaki tytuł wykonawczy i kiedy należy wystawić. Ustawowy termin wystawienia tytułu wykonawczego. Kwoty warunkujące możliwość wystawienia tytułu wykonawczego. Formy przekazywania tytułów wykonawczych.

14. Kiedy należy sporządzać wnioski egzekucyjne? Obowiązki wójta/ burmistrza / prezydenta jako wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

15. Egzekucja w stosunku do osób nieobecnych, nieznanych z miejsca pobytu i osadzonych w zakładach karnych oraz poza granicami kraju.

16. Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

17. Egzekucja administracyjne nienależnie pobranych świadczeń w świetle aktualnego stanowiska sądów administracyjnych i organów
odwoławczych – panel dyskusyjny.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również aktywność własną uczestników.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.