Należymy do:

PIFS

Postępowanie administracyjne w sprawach o ustalenie warunków zabudowy na gruncie znowelizowanych przepisów kodeksu postępowania administracyjnegoData szkolenia: 21.02.2019
Miejsce szkolenia: KRAKÓW, Sala konferencyjna Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, ul. Św. Filipa 17

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Starostwa Powiatowe
 • Urzędy Miast i Gmin

Cele i korzyści:
 • omówienie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 • usystematyzowanie i utrwalenie zagadnień z procedury administracyjnej, w oparciu o którą wydawane są decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Powinna temu służyć zaproponowana formuła szkoleń polegająca na nawiązywaniu do rozwiązań praktycznych wynikających z orzecznictwa zarówno Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, jak również Sądów Administracyjnych.

Prowadzący:

Radca prawny, absolwent  Wydziału Prawa i Administracji UJ, kierunek: prawo. Od 2009r. jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, natomiast od 2010 prowadzi zajęcia z przedmiotu “Podstawy planowania przestrzennego” w Wyższej Szkole Ubezpieczeń w Krakowie. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

 

 1. Zasady ogólne KPA.
 2. Ustalanie stron postępowania w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy.
 3. Terminy załatwiania spraw.
 4. Instytucja ponaglenia w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy.
 5. Doręczanie pism ze szczególnym uwzględnieniem doręczenia zastępczego oraz tzw. fikcji doręczenia.
 6. Doręczanie poprzez obwieszczenie w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy.
 7. Wszczęcie postępowania, wymogi formalne wniosku, uzupełnianie braków formalnych.
 8. Instytucja mediacji w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy.
 9. Zawieszenie postępowania w świetle KPA oraz art. 62 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 10. Postanowienie (charakterystyka, elementy formalne) – uzgodnienie projektu decyzji w trybie art. 106 KPA.
 11. Decyzja administracyjna ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja orzekająca co do istoty, umorzenie postępowania, elementy decyzji, charakterystyka, elementy formalne, związanie organu decyzją administracyjną).
 12. Analiza architektoniczna – urbanistyczna jako szczególny dowód w sprawie, elementy formalne oraz poprawność merytoryczna.
 13. Tryby nadzwyczajnej weryfikacji decyzji administracyjnej (stwierdzenie nieważności, wznowienie postępowania, uchylenie i zmiana decyzji ostatecznej – omówienie przesłanek i przebiegu postępowań nadzwyczajnych, wzajemnej zależności powyższych trybów oraz skutków procesowych) na tle rozwiązań szczególnych ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 14. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Szkolący preferuje metodę prowadzenia szkoleń polegającą na zachęcaniu uczestników do wymiany uwag i spostrzeżeń w celu wzmocnienia praktycznego waloru szkoleń


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.