Szkolenia dla pracowników sektora polityki społecznej


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Kompozycje kwiatowe i bukiety papier, tkanina, elementy naturalne


Cele i korzyści:
 • wykonywanie kwiatów z różnych rodzajów papieru – bibuły malowanej i posypanej brokatem.
 • uczestnicy poznają, w jaki sposób łączyć różne materiały – papier, tkanina mchy, kłosy, faszyna, rafia, sizal, gałązki, perły i koraliki, tasiemki i wstążki, gotowe kwiaty z tworzywa – tak, aby uzyskać idealną harmonijną kompozycję.
 • wykonywanie kwiatów techniką quilling, kwiaty z organzy i krepiny.
 • wykonanie niedużej ażurowej klatki dla ptaków (cała w bieli i z kwiatami z szyfonu).
więcej...
Procedura "Niebieska Karta" i jej znaczenie dla postępowania wobec przemocy w rodzinie


Cele i korzyści:
 • Dostarczenie/pogłębienie wiedzy na temat  interdyscyplinarnego podejścia do przemocy w rodzinie.
 • Nabycie wiedzy w zakresie kompetencji poszczególnych podmiotów uczestniczących w procedurze „Niebieskie Karty”.
 • Dostarczenie/pogłębienie wiedzy na temat systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
więcej...
Praca z osobami wymagającymi szczególnej opieki


Cele i korzyści:
 • Poszerzanie wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania seniorów i osób chorych.
 • Poszerzenie  i weryfikacja sposobu komunikowania się z osobą  wymagająca szczególnej opieki.
 • Doskonalenie umiejętności pomagania w kontakcie z osobą wymagającą szczególnej opieki.
 • Doskonalenie umiejętności radzenie sobie z problemem agresji i autoagresji u pensjonariuszy
 • Nabycie wiedzy na temat postępowania z osoba przejawiającą niestosowne zachowania seksualne.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Dzięki szkoleniu uczestnicy

 • poszerzą swoją wiedzę na temat sposobu funkcjonowania seniorów i osób chorych w Domu Pomocy Społecznej, co pozwoli im na lepsze dostosowanie swoich działań do potrzeb mieszkańców
 • poznają własne preferencje i rozwiną umiejętności komunikacji i pomagania podopiecznemu
 • będą potrafili zapobiegać i radzić sobie w sytuacji pojawienia się u podopiecznych zachowań agresywnych i autoagresywnych
 • zdobędą nowe umiejętności w efektywnym radzeniu sobie ze stresem
więcej...
Zmiany w prawie pomocy społecznej aktualny stan prawny oraz planowane zmiany po 2015r.


Cele i korzyści:
 1. Dostarczenie/pogłębienie wiedzy na temat  prawa pomocy społecznej.
 2. Nabycie wiedzy w zakresie kompetencji poszczególnych podmiotów uczestniczących w  systemie pomocy społecznej.
 3. Dostarczenie wiedzy prawnej niezbędnej w procesie pomocy społecznej.
więcej...
Praca z trudnym klientem


Cele i korzyści:
 • Rozpoznawanie trudności w kontaktach z klientem
 • Znajdowanie nowych rozwiązań sytuacji kryzysowych w pracy z klientem
 • Otwarcie pracownika na jego własny rozwój osobisty i zawodowy
 • Umiejętność wykorzystania superwizji w pracy z trudnym klientem
 • Ćwiczenie asertywnych zachowań w relacji z trudnym klientem
więcej...
Świadczenia rodzinne w roku 2014. Nowa ustawa


Cele i korzyści:
 • W dniu 1.05.2014 r. wchodzi w życie ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która normuje na nowo kwestie przyznawania i wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych, które wygasły z dniem 30.06.2013 r.
więcej...
Dekoracyjne zdobienie powierzchni. Efekt marmuru i granitu oraz sztukaterie gipsowe z możliwością wykorzystania w technice decoupage.


Cele i korzyści:
 • poznanie nowych technik dekoracyjnych oraz wzbogacenie własnego warsztatu twórczego,
 • wykorzystanie ornamentów – odlewów gipsowych oraz ich komponowanie na określonej powierzchni,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych poprzez wykonanie prac z efektem granitu i marmuru z elementami decoupage,
 • utrwalanie wiadomości oraz poznanie nowych preparatów i możliwości malarskich przy użyciu różnych narzędzi i materiałów.
więcej...
Nowelizacja świadczeń rodzinnych w zakresie świadczeń opiekuńczych


Cele i korzyści:
 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi przepisami, a także usystematyzowanie wiadomości na temat świadczeń rodzinnych oraz przybliżenie uczestnikom zagadnień teoretycznych i praktycznych z zakresu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych w przedmiocie świadczeń opiekuńczych. 
więcej...
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. euro


Cele i korzyści:
 • Celem szkolenia jest przedstawienie teoretycznych zagadnień oraz doświadczeń w zakresie wydatkowania środków bez stosowania procedury przewidzianej przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym wskazaniem obszarów ryzyka i zagrożeń z tym związanych, jak też udzielenie wskazówek dotyczących praktycznych rozwiązań w tym zakresie.
więcej...
Zatrudnianie personelu projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki


Cele i korzyści:
 • Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów związanych z angażowaniem personelu projektu POKL oraz rozliczaniem wydatków w tym zakresie. Przedstawione zagadnienia teoretyczne poparte będą dotychczasowym doświadczeniem, tak aby podkreślić zagrożenia i skutki popełnionych błędów, ale także wskazać praktyczne rozwiązania wpływające na poprawność procesu.
więcej...

Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.