Szkolenia dla pracowników sektora polityki społecznej


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Problem agresji u dzieci i młodzieży. Czy problemy dzieci i młodzieży źródłem agresji?


Cele i korzyści:
 • Uporządkowanie wiedzy na temat mechanizmów agresji i ich szczególnego związku ze sferą emocjonalną. Analiza doświadczenia agresji „od środka” i jej zewnętrzne objawy w zachowaniu dzieci i młodzieży. Wskazanie na ścisły związek agresji z doświadczeniem odrzucenia i możliwości pracy na tym polu. Zapoznanie uczestników z metodami ART treningu zastępowania agresji i warsztat ich zastosowania.
więcej...
Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży


Cele i korzyści:
 • Poznanie typowych i nietypowych objawów depresji oraz czynników ryzyka jej wystąpienia
 • Wykorzystanie czynników chroniących przed depresją i samobójstwami do pracy z młodzieżą
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania sygnałów alarmujących przed popełnieniem samobójstwa
 • Utrwalanie wiadomości oraz poznanie nowych działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących samobójstw
 • Nabycie umiejętności reagowania w sytuacji gdy ktoś mówi o samobójstwie
więcej...
Eksperymentowanie ze środkami uzależniającymi przez młodzież. Formy pomocy młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych.


Cele i korzyści:
 1. Edukacja dorosłych odbiorców treści programu wspierająca ich zakres kompetencji w związku z pełnioną rolą w procesie wychowania.
 2. Rozpoznanie osobistych zasobów i umiejętności pracy indywidualnej i grupowej.
 3. Dostarczenie wiedzy na temat działań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży, które promują zdrowy styl życia oraz wspierają rodzinę w wychowaniu dziecka.
 4. Prezentacja form pracy profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi i zagrożonej uzależnieniem.
 5. Praktyczne porady – co zrobić, jak zachować się, jak interweniować, jak rozmawiać w sytuacji, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że młody człowiek może zażywać substancje narkotyczne.
 6. Ćwiczenie umiejętności komunikowania się z osobą uzależnioną od środków psychoaktywnych ze zwróceniem uwagi na specyfikę takiego kontaktu (opór, brak motywacji, destrukcyjna orientacja życiowa).
 7. Wypracowanie umiejętności budowania sojuszu – porozumienia z młodym – eksperymentującym.
 8. Leczenie uzależnień w Polsce: formy, kryteria przyjęć do placówek leczniczych, rodzaje placówek leczniczych i programy lecznicze i rehabilitacyjne.

Korzyści wynikające ze szkolenia:

 1. Zdobycie nowoczesnej wiedzy dotyczącej uzależnienia od narkotyków w wymiarze niezbędnym do wzbogacenia własnego warsztatu pracy.
 2. „Rozprawienie się” z mitami, fałszywymi przekonaniami dotyczącymi problematyki uzależnień.
 3. Wypracowanie własnego stylu prowadzenia rozmowy z osobą z problemem narkotykowym w oparciu o zasady prowadzenia takiego kontaktu.
 4. Rozpoznanie własnych zasobów, ograniczeń i trudności w kontaktach z osobami z problemem narkotykowym.
 5. Uzyskanie praktycznych wskazówek i informacji dotyczących działań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia i wspierających rozwój dzieci.
 6. Uporządkowanie zdobytej wiedzy w celu odniesienia i zastosowania jej w konkretnych przypadkach
więcej...
Superwizja w pracy socjalnej


Cele i korzyści:
 • Rozpoznawanie trudności w kontaktach z klientem
 • Znajdowanie nowych rozwiązań sytuacji kryzysowych w pracy z klientem
 • Otwarcie pracownika na jego własny rozwój osobisty i zawodowy
 • Umiejętność wykorzystania superwizji w pracy socjalnej
więcej...
Stopnie i tytuły. Postępowania awansowe 2014 i na tle orzecznictwa sądów administracyjnych

Program:
 1. Wstęp
 • nowelizacja 2014 na tle regulacji awansu naukowego po 1990 r.
 • etapy wdrażania – obowiązki poszczególnych organów uczelni
 • awans naukowy – w poszukiwaniu kryteriów idealnych
 • benefit finansowany ze środków publicznych
 • wyzwania demograficzno-finansowe i trendy orzecznicze
 • przepisy przejściowe, jakie rozporządzenie do jakich spraw.
 1. Doktoraty
 • zmiany w przesłankach i trybie
 • forma wykazu dorobku i zapisu dzieł, czy pozostają w aktach / teczce
 • kto ustala dyscyplinę dodatkową
 • wpływ „starych” przewodów
 • „otwarcie” a „wszczęcie”
 • kiedy można „zamknąć”, a kiedy trzeba umorzyć
 • terminy i reguły egzaminów doktorskich, powiadamianie o terminach, protokoły
 • streszczenie a opis rozprawy
 1. Habilitacje
 • zmiany w przesłankach i trybie;
 • przesłanki dopuszczenia a przesłanka nadania;
 • źródła dowodowe dla rady jednostki;
 • powiązany czy mono- ale „cykl”.
 1. Profesury
 • przesłanki: odwrót od „umiędzynarodowienia” / poluzowanie w kształceniu kadr;
 • przywrócone „znikające” odwołanie od odmowy rekomendacji przez radę jednostki;
 • zakaz posługiwania się a minima kadrowe;
 • „dobry obyczaj” niezgodny z prawem.
 1. Zagadnienia wspólne
 • jednostka prowadząca postępowanie czy doradzająca kandydatowi;
 • umowy z recenzentem – nowa propozycja;
 • uzasadnianie uchwał rad jednostki a protokoły;
 • powiadamianie: kandydata, radę macierzystą, pracodawcę;
 • umowa z przyjmującym koszty i dopuszczalny zakres „przejęcia”, data płatności, egzekwowanie;
 • określanie właściwości „naukowej” postępowania i przedmiotu uchwał;
 • sposób powiadamianie innych jednostek;
 • zawiadamianie recenzentów;
 • odmówienie recenzji (dopuszczalność, skutki) a zakaz recenzowania;
 • zawiadamianie kandydatów o terminach i uchwałach, pojęcie „odmowności” uchwały;
 • większość recenzji na „tak”, uchwała na „nie” – co zrobi sąd;
 • zmiana jednostki przez CK – zaskarżanie, uzasadnienie;
 • nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji awansowych.
więcej...
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w rodzinie zastępczej

Program:
 1. Koordynator w kręgu prawa.
 2. Diagnoza pedagogiczna dzieci i opiekunów.
 3. Plan pracy z dzieckiem i rodziną.
 4. Komunikacja pedagogiczna w rodzinie zastępczej.
 5. Kryzysy w rodzinie zastępczej.
 6. Kiedy pomagać, kiedy interweniować ?
 7. Metody pracy wychowawczej w rodzinie zastępczej.
więcej...
Jak sobie radzić z agresywnym podopiecznym


Cele i korzyści:
 • przekazanie praktycznej wiedzy pozwalającej na opanowanie agresywnego podopiecznego,
 • poznanie źródeł agresji podopiecznych oraz sposobów radzenia sobie z nią
 • kształtowanie sposobów postępowania z osobami przejawiającymi agresję poprzez stosowanie określonych zasad,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z zachowaniami trudnymi,
 • opracowanie planu postępowania mającego na celu ułatwienie pracy z osobą agresywną

Korzyści: Uczestnik po zrealizowaniu zajęć potrafi i zna…

 • źródła agresji podopiecznych
 • zna plan postępowania w przypadku agresywnego zachowania podopiecznego,
 • wie jakie są nieefektywne strategie interwencyjne
 • wie jak dostosować interwencje do rodzaju zachowań agresywnych
 • posiada wiedzę na temat wypalenia zawodowego i sposobów zapobiegania.
więcej...
"Artystyczny recykling na święta" domki ptasie, dzwonki, stroik w kółku, kartka teleskopowa


Cele i korzyści:

Celem warsztatów jest przede wszystkim wykorzystanie materiałów z recyklingu oraz łączenie różnych materiałów – papier, gałązki, koraliki, tasiemki i wstążki, gotowe elementy z tworzywa – w taki sposób, aby uzyskać idealną harmonijną kompozycję. Na warsztatach podczas wykonywania dekoracji świątecznych uczestnicy poznają masy pękające, reliefy konturowe oraz elementy z dziedziny papieroplastyki i formowania papieru. Wykonają kartkę o nietypowym , niespotykanym kształcie – teleskopowa.

więcej...
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem


Cele i korzyści:

Kształtowanie umiejętności w zakresie terapii i edukacji ucznia ze spektrum autyzmu na różnych etapach edukacyjnych

więcej...
Dekoracje bożonarodzeniowe (filc i florystyka)


Cele i korzyści:
 • Uczestnicy poznają jak łączyć materiał naturalny z dodatkami dekoracyjnymi kierując się zasadami florystyki.
 • Wykonanie choinki na stożku z wykorzystaniem różnych technik zdobienia, kształcenie manualne.
 • Aniołek – łączenie różnych materiałów, co pozwala na nietuzinkowość, niepowtarzalność tworzonych wzorów.
więcej...

Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.