Należymy do:

PIFS

Planowanie przestrzenne po nowemu – zmiany 2018 rokuZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
  • Urzędy miast i gmin
  • Starostwa Powiatowe

Cele i korzyści:
  • prezentacja zmian w systemie planowania przestrzennego, które związane są z wejściem w życie nowego Prawa wodnego, a także przybliżenie projektowanych obecnie zmian tj. tzw. ustawy obronnościowej, ustawy inwestycyjnej, Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego oraz regulacji dotyczących zawodu urbanisty

Prowadzący:

Prawnik, administratywista, urbanista, doktorant WSPiA Rzeszów, praca doktorska przygotowana pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań planistycznych, prowadzący szkolenia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Ogólna prezentacja systemu planowania przestrzennego w Polsce.

2. Zmiany w ustawie o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym po wejściu w życie nowego prawa wodnego.
1) Charakterystyka instytucji,
2) Przepisy przejściowe,
3) Wpływ zmian na system gospodarowania przestrzenią.

3. Nowe akty prawne – stan zaawansowania legislacyjnego – prezentacja rozwiązań:
1) Ustawa obronnościowa:
a) Charakterystyka założeń i rozwiązań,
b) Porównanie dotychczasowych konstrukcji i nowych instrumentów,
c) Przepisy przejściowe;
2) Ustawa inwestycyjna:
a) Nowe rozwiązania prawne – cel i charakterystyka.
b) Zmiany proceduralne,
c) Nowe instrumenty planowania: obszar zabudowany, obszar zorganizowanego inwestowania,
d) Zmiany w sporządzaniu bilansu,
e) Przepisy przejściowe,
3) Kodeks urbanistyczno – budowlany:
a) Założenia KUB,
b) Obecny stan prac legislacyjnych,
c) Prezentacja rozwiązań KUB w zakresie planowania przestrzennego,
4) Ustawa o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego:
a) Założenia – podział kompetencji,
b) Porównanie rozwiązań – stan dotychczasowy – planowane zmiany,
5) Zmiany w zakresie zawodu urbanisty.

4. Dyskusja.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.