Należymy do:

PIFS

Planowanie przestrzenne po nowemu – zmiany 2019 rokuData szkolenia: 19.02.2019
Miejsce szkolenia: LUBLIN, Sala konferencyjna Centrum Szkoleń i Innowacji, Al. Racławickie 8 – II piętro (budynek biurowy RUPES)

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
  • Urzędy miast i gmin
  • Starostwa Powiatowe

Cele i korzyści:
  • prezentacja zmian w systemie planowania przestrzennego, które związane są z wejściem w życie nowego Prawa wodnego, a także przybliżenie projektowanych obecnie zmian tj. tzw. ustawy obronnościowej, ustawy inwestycyjnej, Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego oraz regulacji dotyczących zawodu urbanisty

Prowadzący:

Prawnik, administratywista, urbanista, doktorant WSPiA Rzeszów, praca doktorska przygotowana pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań planistycznych, prowadzący szkolenia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Ogólna prezentacja systemu planowania przestrzennego w Polsce.

2. Zmiany w ustawie o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym po wejściu w życie nowego prawa wodnego.
1) Charakterystyka instytucji,
2) Przepisy przejściowe,
3) Wpływ zmian na system gospodarowania przestrzenią.

3. Nowe akty prawne – stan zaawansowania legislacyjnego – prezentacja rozwiązań:
1) Ustawa obronnościowa:
a) Charakterystyka założeń i rozwiązań,
b) Porównanie dotychczasowych konstrukcji i nowych instrumentów,
c) Przepisy przejściowe;
2) Ustawa inwestycyjna:
a) Nowe rozwiązania prawne – cel i charakterystyka.
b) Zmiany proceduralne,
c) Nowe instrumenty planowania: obszar zabudowany, obszar zorganizowanego inwestowania,
d) Zmiany w sporządzaniu bilansu,
e) Przepisy przejściowe,
3) Kodeks urbanistyczno – budowlany:
a) Założenia KUB,
b) Obecny stan prac legislacyjnych,
c) Prezentacja rozwiązań KUB w zakresie planowania przestrzennego,
4) Ustawa o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego:
a) Założenia – podział kompetencji,
b) Porównanie rozwiązań – stan dotychczasowy – planowane zmiany,
5) Zmiany w zakresie zawodu urbanisty.

4. Dyskusja.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.