Należymy do:

PIFS

Piecza zastępcza – szkolenia

 

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy propozycję współpracy w zakresie realizacji szkoleń z tematyki dotyczącej pieczy zastępczej.

 

SZKOLENIE: „Wsparcie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej – podejście praktyczne”

Adresaci:

MOPR, OPS, MOPS, PCPR

 • pracownicy socjalni, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, osoby reprezentujące organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

Cele i korzyści:

 • pogłębienie wiedzy w zakresie podstaw prawnych z zakresu ustawy o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • pogłębienie wiedzy dotyczącej obowiązków osób pracujących z usamodzielnianymi wychowankami,
 • nabycie umiejętności dokumentowania pracy osób pracujących z usamodzielnianymi wychowankami,
 • nabycie umiejętności opracowania oraz realizowania indywidualnego planu usamodzielnienia.
 • prezentacja propozycji wzorów dokumentów przydatnych w codziennej pracownika organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

SZKOLENIE: „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w procesie wsparcia rodziny zastępczej”

Adresaci:

MOPR, OPS, MOPS, PCPR

 • koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy socjalni placówek pomocy społecznej, osoby reprezentujące organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Cele i korzyści:

 • pogłębienie i nabycie wiedzy na temat podstaw prawnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • pogłębienie wiedzy dotyczącej obowiązków koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • nabycie umiejętności opracowania oraz realizacji planu pracy z dzieckiem i rodzinie,
 • nabycie umiejętności dokumentowania pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

 

SZKOLENIE: „Aspekty formalno – prawne rodzinnej pieczy zastępczej”

Adresaci:

Kandydaci na rodzinne formy pieczy zastępczej – rodzinę zastępczą: spokrewnioną, niezawodową, zawodową, zawodową pełniącą funkcje pogotowia rodzinnego i rodzinę specjalistyczną; kandydaci do prowadzenia rodzinnych domów dziecka.

Cele i korzyści:

 • dostarczenie wiedzy na temat definicji, typów, funkcji, wad i zalet rodzinnej pieczy zastępczej;
 • dostarczenie wiedzy na temat prawnych aspektów funkcjonowania rodzin zastępczych , finansowania rodzin zastępczych,
 • dostarczenie wiedzy na temat zadań i kompetencji organizatora pieczy zastępczej, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz innych specjalistycznych ośrodków działających na rzecz pieczy zastępczej;
 • zwiększenie wiedzy na temat pełnienia roli rodzica zastępczego.

 

SZKOLENIE: „Usamodzielnienie wychowanków”

Adresaci:

 • osoby w wieku od 17-23 lat, przebywające w pieczy zastępczej oraz które osiągnęły pełnoletność w pieczy zastępczej

Cele i korzyści:

 • pogłębienie wiedzy o procesie usamodzielnienia oraz o prawach i obowiązkach usamodzielnianych wychowanków,
 • nabycie i rozwinięcie umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych, zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • poznanie nowych metod poruszania się po rynku pracy.

Zapraszamy do współpracy!


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.