Należymy do:

PIFS

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w świetle zmian z 2019 r.Data szkolenia: 11.10.2019
Miejsce szkolenia: JELENIA GÓRA, Sala konferencyjna, Szkoła TEB EDUKACJA, ul. Piłsudskiego 52A

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Urzędy miast i gmin
 • Starostwa powiatowe
 • Urzędy marszałkowskie
 • Pracownicy Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody

Prowadzący:

radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorantka nauk prawnych w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ, ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego, Prasowego i Wydawniczego na UJ, a także organizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie kurs „Małopolski Radca Prawny przed Sądami Unii Europejskiej- edycja II”. Od 2011 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia
 1. Zagadnienia ogólne.
 • definicje,
 • podstawy prawne,
 • nowelizacja przepisów z dnia 19 lipca 2019 r.,
 • ocena oś a ocena wodno-prawna,
 • organy właściwe,
 • charakterystyka decyzji administracyjnej.
 1. Wszczęcie postępowania
 • nowelizacja KPA w związku z RODO,
 • wniosek i załączniki,
 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia,
 • Braki formalne wniosku,
 • Odmowa wszczęcia a umorzenie.
 1. Postępowanie wyjaśniające.
 • screening – procedura – zakres postanowienia,
 • postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu,
 • opinie i uzgodnienia – charakter prawny,
 • organy współdziałające,
 • zakres i skutki współdziałania,
 • organy współdziałające,
 • terminy współdziałania i skutki ich upływu,
 • uzgodnienie negatywne i opiniowanie negatywne.
 1. Udział społeczeństwa.
 • publiczne obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa a obwieszczenie o wszczęciu postępowania,
 • udział społeczeństwa,
 • bieg terminów,
 • wyłożenie niezbędnej dokumentacji sprawy,
 • składanie uwag i wniosków.
 1. Wydawanie decyzji.
 • przesłanki materialne wydania decyzji,
 • obowiązek pouczenia (nowelizacja kpa),
 • treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pytania, dyskusja.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.