Należymy do:

PIFS

O nas

 

Działania edukacyjne realizowane są w obszarach:

 • Polityki Społecznej
 • Oświaty
 • Administracji wszystkich szczebli
 • Systemu Urzędów Pracy
 • Organizacji Pozarządowych

Spółka Akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2011 roku.

Doświadczona Kadra Instytutu

Gwarantujemy prowadzenie zajęć przez najlepszych w kraju specjalistów, praktyków, trenerów, konsultantów posiadających wiedzę i umiejętności praktyczne z proponowanego zakresu tematycznego.
Instytut to odpowiedź na Państwa potrzeby szkoleniowe.

Standardy Szkoleń

Zapewniamy szkolenia i warsztaty w małych kameralnych grupach, przy czynnym udziale uczestników, umożliwiające wymianę doświadczeń i rozwiązywanie praktycznych problemów. Poznawanie i promowanie dobrych praktyk działania. Stosujemy sprawdzone metody badawcze i aktywizujące oraz autorskie programy naszych ekspertów.

SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ INSTYTUT MAJĄ CHARAKTER KOMPLEKSOWY.
ZAPEWNIAMY:

 • sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt multimedialny
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu
 • pełne wyżywienie oraz serwis konferencyjny
 • zakwaterowanie
 • opiekuna szkolenia
 • obsługę logistyczną
 • ubezpieczenie uczestników
 • w przypadku szkoleń realizowanych w ramach projektów unijnych – prowadzenie dokumentacji projektowej (listy obecności, deklaracje uczestnictwa w szkoleniu, ankiety ewaluacyjne itp.)
 • umieszczenie w materiałach, na certyfikatach oraz pozostałej dokumentacji dotyczącej szkoleń: logo, emblematów i innych znaków graficznych związanych z realizacją usług w ramach konkretnego projektu finansowanego ze środków unijnych (studio graficzne)
 • wizyty studyjne (krajowe i zagraniczne)
 • konferencje podsumowujące i ewaluacyjne
 • sympozja naukowe, seminaria eksperckie
 • monitorowanie wyników, ankiety efektywności

 

ZAPEWNIAMY REKRUTACJĘ UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

Naszymi odbiorcami są:

 

 • Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
 • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Urzędy Miast i Gmin
 • Starostwa Powiatowe
 • Domy Pomocy Społecznej
 • Warsztaty Terapi Zajęciowej
 • Środowiskowe Domy Samopomocy
 • Sądy
 • Placówki Resocjalizacyjne
 • Placówki oświatowe
 • Wojewódzkie Urzędy Pracy
 • Powiatowe Urzędy Pracy
 • Komisje ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Działalność Badawcza Instytutu:

 • Badania i analizy – Raporty
 • Wydarzenia badawcze
 • Ewaluacja

Działalność Wydawnicza


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.