Należymy do:

PIFS

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnegoData szkolenia: 24.05.2019
Miejsce szkolenia: ŁÓDŹ, Sala Konferencyjna Ośrodek Kształcenia Zawodowego CREATOR, Plac Wolności 12/201

Cena podstawowa: 349 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 •  Urząd Miast i Gmin
 •  Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
 •  Ośrodki Pomocy Społecznej
 •  Administracja i zarządcy nieruchomości

Prowadzący:

Radca prawny, prowadzi własną kancelarię specjalizującą się w doradztwie prawnym i prowadzeniu spraw sądowych w obszarze prawa nieruchomości. Jest autorką licznych publikacji z tego zakresu, w tym: Komentarza do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (LexisNexis 2014), Komentarza do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Wolters Kluwer 2015), glos do wyroków sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego (LEX/el.). Prowadzi szkolenia dla Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Powstanie stosunku najmu

 •  zawarcie umowy w oparciu o kryteria z uchwały rady gminy, w tym nowe formy dokumentowania spełniania kryteriów przez osoby ubiegające się o najem
 •  zawarcie umowy w sposób dorozumiany
 •  wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy
 •  wstąpienie w stosunek najmu z mocy prawa na podstawie art. 30 ustawy

2. Prawa i obowiązki stron stosunku najmu

 •  czynsz i inne opłaty za korzystanie z lokalu
 •  wprowadzanie ulepszeń
 •  rozliczenia po zakończeniu najmu

3. Ustanie stosunku najmu

 •  wypowiedzenie, w tym zwłaszcza nowe i zmienione przyczyny wypowiedzenia
 •  odszkodowanie za bezumowne korzystanie na nowych zasadach

4. Eksmisja

 •  przesłanki
 •  postępowanie sądowe
 •  postępowanie egzekucyjne z uwzględnieniem zmian w art. 1046 par. 4 k.p.c.

5. Najem socjalny lokalu

 •  minimalny standard lokali przeznaczanych do najmu socjalnego
 •  warunki najmu socjalnego lokalu

6. Tymczasowe pomieszczenia

 • warunki najmu tymczasowego pomieszczenia

7. Zmiany w prawie miejscowym wymagane nowelizacją ustawy wchodzącą w życie z dniem 21 kwietnia 2019 r.

8. Nowe terminy przedawnienia roszczeń wynikające z nowelizacji Kodeksu cywilnego

Szkolenie ma charakter seminarium z elementami dyskusji i pytań uczestników


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.