Należymy do:

PIFS

Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej – nowe obowiązki J.S.T. Wpływ nowych regulacji prawnych na kształt współpracy z „trzecim sektorem”Data szkolenia: 24.05.2019
Miejsce szkolenia: LUBLIN, Sala konferencyjna Centrum Szkoleń i Innowacji, Al. Racławickie 8 – II piętro (budynek biurowy RUPES)

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Urzędy Miast i Gmin
 • osoby zajmujące się w starostwach powiatowych (w tym miastach na prawach powiatu) współpracą z organizacjami pozarządowymi

Cele i korzyści:
 • zapoznanie słuchaczy z kształtem nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej – ustawa znajduje się w ostatniej fazie prac legislacyjnych (trzecie czytanie)

Prowadzący:

Trener, wykładowca z zakresu zamówień publicznych, Członek Kolegium RIO, Członek Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Współautor książek pt. “Pożytek publiczny i wolontariat – komentarz obowiązujących przepisów“ oraz “Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie“ Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Organizacja konkursu na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 • zakres zlecanego zadania
 • zakres podmiotowy – nowa definicja uprawnionego (oparcie uprawnień wyłącznie na kryterium ekonomicznym)
 • zakres przedmiotowy – poszerzenie o zadania zakresu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w tym nieodpłatną mediację) oraz o edukację prawną
 •  podmioty uprawnione do udziału w konkursie
 •  lista organizacji mających prawo ubiegania się o dotację – zadania wojewody
 •  kryteria wpisu na poszczególne listy organizacji mogących ubiegać się o dotację- w zależności rodzaju zlecanego zadania
 •  lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa – zadania starostw
 • relacje ilości punktów prowadzonych przez powiat w drodze umów z radcami i adwokatami a punktami prowadzonymi przez organizacje pozarządowe
 • relacje ilości punktów prowadzących pomoc prawną a punktami prowadzącymi poradnictwo obywatelskie
 • możliwość łącznej organizacji konkursu na pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie – składanie ofert częściowych

2. Kształt umowy

 • zasady kalkulacji wysokości kwot przeznaczonych na mediację
 • wydłużenie czasu trwania dyżuru jako warunek konkursow
 • specjalizacja dyżuru
 •  umowa o realizację zadań z zakresu pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego a obowiązek realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej

3. Wymogi dotyczące osób prowadzących doradztwo

 • kursy dla doradców
 •  ocena jakości świadczenia usług doradczych – zadania wojewody
 •  wymogi dotyczące podmiotów prowadzących szkolenia

4. Zmiany zasad finansowania zlecanych zadań

 •  zmiana wewnętrznej struktury dotacji
 •  nowa wysokość kwoty bazowej

5. Terminy wejścia w życie poszczególnych przepisów

 •  przepisy przejściowe dotyczące warunków udziału w konkursie
 •  rozstrzygnięcie konkursu w 2018 roku
 •  przepisy incydentalne (dotyczące wyłącznie roku 2019)

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu z czynnym udziałem słuchaczy


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.