Należymy do:

PIFS

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw realizująca postulat 500+ na każde dzieckoData szkolenia: 24.06.2019
Miejsce szkolenia: RADOM, Sala konferencyjna Szkoła TEB Edukacja, ul. Słowackiego 84

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
  • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
  • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
  • Urzędy Miast i Gmin

Cele i korzyści:
  • Najnowsze zmiany w przepisach dotyczących świadczenia wychowawczego – postępowań prowadzonych przez organy właściwe w sprawach o świadczenie wychowawcze, zasad ustalania
    prawa do świadczenia wychowawczego oraz wydawania rozstrzygnięć.

Prowadzący:

Prawnik, pracownik Departamentu Polityki Rodzinnej oraz Wydziału Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej na stanowisku starszego specjalisty. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze – większa liczba podmiotów mogących ubiegać się o świadczenie.

2. Kiedy świadczenie wychowawcze przysługuje obcokrajowcom.

3. Zmiana definicji – dziecka, organu właściwego oraz instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

4. Terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze.

5. Zmiana terminów okresu świadczeniowego.

6. Nowe zasady przyznawania świadczenia wychowawczego.

7. Wydawanie rozstrzygnięć w tym decyzji w sprawach o świadczenie wychowawcze.

8. Świadczenie wychowawcze a przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

9. Zbieg prawa do świadczenia wychowawczego.

10. Konieczność wydania nowych upoważnień do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze.

11. Wprowadzenie regulacji dotyczących współpracy między organami w sytuacji zmiany organu właściwego.

12. Przesłanki negatywne do przyznania prawa do pobierania świadczenia wychowawczego.

13. Świadczenie wychowawcze jako świadczenie nienależnie pobrane.

14. Zwrot nienależnie pobranego świadczenia.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również aktywność własną uczestników.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.