Należymy do:

PIFS

Kontrola zarządcza – zmiany w 2020r.Data szkolenia: 28.02.2020
Miejsce szkolenia: WARSZAWA, Sala Konferencyjna Centrum Edukacyjne ŻELAZNA, ul. Hoża 66/68 (3 piętro)

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Urzędy Miast i Gmin,
 • Starostwa Powiatowe,
 • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej

Prowadzący:

radca prawny, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,  studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UŁ – w zakresie Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego – 2012/13 oraz  na Wydziale Gospodarczo–Społecznym Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Chrzanowie w zakresie Menadżer Ekonomii Społecznej – 2014, członek etatowy SKO, orzekający w sprawach związanych bezpośrednio z tematyką szkolenia. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych a kontrola zarządcza w 2020 r. – planowane zmiany – omówienie:

 • nowa definicja kontroli zarządczej,
 • pojęcie systemu zarządzania i kontroli,
 • plan operacyjny i zasady realizacji,
 • zasady wyznaczania celów – kaskadowanie i odpowiedzialność,
 • zasada rozliczalności – ocena realizacji celów,
 • usystematyzowanie przepisów z zakresu audytu wewnętrznego,
 • projekt nowych standardów kontroli zarządczej,
 • wytyczne Ministra Finansów dot. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

2. Pojęcie i cele kontroli zarządczej.

3. Zasady organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego I i II poziom kontroli zarządczej.

4. Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych – omówienie obowiązków wynikających z ich treści dla jednostki administracji publicznej:

 • środowisko wewnętrzne,
 • cele i zarządzanie ryzykiem,
 • mechanizmy kontroli,
 • informacja i komunikacja,
 • monitorowanie i ocena.

5. Na co zwrócić uwagę tworząc procedury kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego na I i II poziomie kontroli zarządczej:

 • podział obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostkach,
 • planowanie celów i zadań oraz zarządzania ryzykiem w jednostce,
 • raportowanie osiągania celów i realizacji zadań,
 • problematyka udzielania zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.

6. Zarządzanie ryzykiem:

 • wyjaśnienie podstawowych definicji: ryzyko; czynniki ryzyka, waga ryzyka, zarządzanie ryzykiem,
 • cele i zasady zarządzania ryzykiem,
 • zarządzanie ryzykiem jako obligatoryjny element kontroli zarządczej,
 • omówienie krok po kroku przykładowej procedury zarządzania ryzykiem,
 • określenie misji jednostki oraz podstawowych celów na poziomie komórek organizacyjnych,
 • przeprowadzenie identyfikacji, analizy i oceny ryzyka dotyczących celów i zadań realizowanych w jednostce,
 • przedstawienie i omówienie przykładowego podsumowania procesu analizy ryzyka,
 • przedstawienie nieskutecznych metod wdrożenia i stosowania procedury zarządzania ryzykiem – dlaczego wdrożone procedury nie przynoszą spodziewanych korzyści?

7. Problematyka zarządzania ryzykiem dotyczącym ochrony danych osobowych – RODO jako cześć składowa kontroli zarządczej i wynikającego z niej zarządzania ryzykiem.

8. Samoocena systemu kontroli zarządczej:

 • korzyści i ograniczenia,
 • etapy postępowania.

9. Kontrola zarządcza a dyscyplina finansów publicznych.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również aktywność własną uczestników


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.