Należymy do:

PIFS

Kierowanie do schroniska osób bezdomnych. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznejData szkolenia: 19.02.2019
Miejsce szkolenia: GDAŃSK, Sala konferencyjna Hotel OŁOWIANKA, ul. Ołowianka 3a

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
  •  Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
  •  Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
  •  Urzędy Miast i Gmin

Prowadzący:

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel akademicki, prawnik, wieloletni praktyk, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Zapewnienie schronienia jako zadania własne gminy.

2. Zasady pomocy społeczne i ich wpływ na prowadzenie spraw dotyczących osób bezdomnych

3. Sposoby realizacji zadania z zakresu zapewnienia tymczasowego schronienia osobom tego pozbawionym

4. Definicja osoby bezdomnej – najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne w sporach kompetencyjnych.

5. Pomoc przyznawana w formie tymczasowego schronienia w ogrzewalni i noclegowni

6. Właściwość organów kierujących do schronisk i zobowiązanych do ponoszenia kosztów pobytu w schronisku

7. Ocena zdolności osoby bezdomnej do samoobsługi

8. Kierowanie osób do schronisk dla osób bezdomnych oraz do schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

9. Ustalanie odpłatności za pobyt w schronisku i wnoszenie opłaty

10. Wydawanie decyzji w ww. sprawach.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również aktywność własną uczestników.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.