Należymy do:

PIFS

Karta dużej rodziny wg przepisów i w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian od 1 stycznia 2019 r.Data szkolenia: 28.03.2019
Miejsce szkolenia: OLSZTYN, Centrum Szkoleniowe EDUGIKA , ul. Warmińska 14/5

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
  • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
  • Urzędy Miast i Gmin

Cele i korzyści:
  • podniesienie wiedzy uczestników z zakresu Karty Dużej Rodziny obowiązujących przepisów,
  • doskonalenie praktycznej umiejętności wdrożenia i stosowania obowiązujących przepisów w tym zakresie

Prowadzący:

Doktorantka socjologii, od 15 lat zatrudniona w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej, ekspert w zakresie integracji społecznej. W trakcie pracy zawodowej w sektorze pomocy społecznej pracownik socjalny, a następnie kierownik ośrodka pomocy społecznej. Ponadto doświadczony koordynator projektów współfinansowanych z EFS oraz wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Wprowadzenie na podstawie wyników kontroli NIK dotyczącej KDR.

2. Osoby uprawnione do KDR.
a) definicja rodziny wielodzietnej,
b) definicja członka rodziny wielodzietnej,
c) zmiany statusu członków rodziny a prawo do KDR,
d) rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do KDR

3. Przesłanki pozytywne do przyznania KDR.

4. Przesłanki negatywne do odmowy wydania KDR.

5. Postępowanie w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny. Od przyjęcia wniosku o KDR do jej wydania.
a) upoważnienie do realizacji zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
b) ustalanie uprawnień, w tym na dzieci uczące się i dzieci w pieczy zastępczej,
c) utrzymywanie dziecka jako przesłanka ubiegania się rodzica o Kartę Dużej Rodziny,
d) spełnianie warunków uprawniających do przyznania Karty.

6. Wymagane a gromadzone w sprawie dokumenty.

7. Samodzielne ustalanie lub weryfikacja przez organ przesłanek do KDR lub ich weryfikacja od 1 lipca 2017r.

8. Karta tradycyjna a karta elektroniczna.

9. Wydanie nowej Karty Dużej Rodziny a wydanie duplikatu.

10. Unieważnienie Karty Dużej Rodziny.

11. Decyzje administracyjne w sprawie Karty Dużej Rodziny.

12. Aspekty ochrony danych osobowych przy obsłudze zadań związanych z KDR.

13. Zmiany w KDR:
a) wprowadza się od 01.01.2018r. karty (KDR) elektroniczne, aplikacje mobilne, system teleinformatyczny do obsługi kart
b) zmienia się system finansowania i obsługi kosztów KDR
c) zmiana w obrębie wniosku i oświadczeń do wniosku
d) zmiana dot. zmiany właściwości Wójta właściwego dla realizacji KDR
e) odpłatność za KDR
f) poszerzenie kręgu uprawnionych
g) zmiana w zakresie długości przyznania karty dzieciom do 25 roku szkolnego uczącym się.

Szkolenie będzie prowadzone metodą wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz warsztatu: praca na ćwiczeniach i przykładach dotyczących tematyki, jaka została zaplanowana zgodnie z programem szkolenia.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.