Należymy do:

PIFS

Karta dużej rodziny 2019 W świetle najnowszych zmianData szkolenia: 28.01.2019
Miejsce szkolenia: OPOLE, Sala konferencyjna Miejski Ośrodek Doskonalenie Nauczycieli, ul. Powstańców Śląskich 19

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:

Pracownicy:

  • Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
  • Ośrodków Pomocy Rodzinie
  • Urzędy Miast i Gmin

Prowadzący:

Radca prawny, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UŁ – w zakresie Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego – 2012/13 oraz na Wydziale Gospodarczo–Społecznym Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Chrzanowie w zakresie Menadżer Ekonomii Społecznej – 2014, członek etatowy SKO, orzekający w sprawach związanych bezpośrednio z tematyką szkolenia. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych


Program szkolenia

1. Krąg podmiotów uprawnionych do Karty Dużej Rodziny.

a) definicja rodziny wielodzietnej,

b) definicja członka rodziny wielodzietnej,

c) zmiany statusu członków rodziny a prawo do Karty Dużej Rodziny.

2. Warunki uprawniające do przyznania Karty Dużej Rodziny.

3. Odmowa wydania Karty Dużej Rodziny.

4. Postępowanie w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny.

a) upoważnienie do realizacji zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

b) utrzymywanie dziecka jako przesłanka ubiegania się rodzica o Kartę Dużej Rodziny,

c) spełnianie warunków uprawniających do przyznania Karty.

5. Postępowanie dowodowe niezbędne dla przyznania Karty Dużej Rodziny.

6. Ochrona danych osobowych przy realizacji zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

7. Ustalanie lub weryfikacja przez organ przesłanek uprawniających do wydania Karty Dużej Rodziny po 1 lipca 2017r.

8. Decyzje administracyjne w sprawie Karty Dużej Rodziny.

9. Procedura wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

10. Unieważnienie Karty Dużej Rodziny.

11. Proponowane zmiany w Karcie Dużej Rodziny, w związku z rozszerzeniem kręgu osób uprawnionych – zniżki dla członków rodzin “Trzy plus” .

12. Zmiany w KDR:

a. wprowadza się od 01.01.2018r. karty (KDR) elektroniczne, aplikacje mobilne, system teleinformatyczny do obsługi kart

b. zmienia się system finansowania i obsługi kosztów KDR

c. zmiana w obrębie wniosku i oświadczeń do wniosku

d. zmiana dot. zmiany właściwości Wójta właściwego dla realizacji KDR

e. odpłatność za KDR

f. poszerzenie kręgu uprawnionych

g. zmiana w zakresie długości przyznania karty dzieciom do 25 roku szkolnego uczącym się.

To najważniejsze zmiany, które wchodzą w życie 01.01.2018r., a niektóre 01.01.2019r.

13. Panel dyskusyjny. Studium przypadku

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również aktywność własną uczestników


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.