Karta Dużej Rodziny 2018 w świetle proponowanych zmianZobacz aktualnie realizowane szkoleniaAdresaci szkolenia:

Pracownicy:

  • Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
  • Ośrodków Pomocy Rodzinie
  • Urzędy Miast i Gmin

Prowadzący:

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, współautor Komentarza do Ustawy o świadczeniach rodzinnych doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego.  Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Krąg podmiotów uprawnionych do Karty Dużej Rodziny.
a) definicja rodziny wielodzietnej,
b) definicja członka rodziny wielodzietnej,
c) zmiany statusu członków rodziny a prawo do Karty Dużej Rodziny.
2. Warunki uprawniające do przyznania Karty Dużej Rodziny.
3. Odmowa wydania Karty Dużej Rodziny.
4. Postępowanie w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny.
a) upoważnienie do realizacji zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
b) utrzymywanie dziecka jako przesłanka ubiegania się rodzica o Kartę Dużej Rodziny,
c) spełnianie warunków uprawniających do przyznania Karty.
5. Postępowanie dowodowe niezbędne dla przyznania Karty Dużej Rodziny.
6. Ochrona danych osobowych przy realizacji zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.
7. Ustalanie lub weryfikacja przez organ przesłanek uprawniających do wydania Karty Dużej Rodziny po 1 lipca 2017r.
8. Decyzje administracyjne w sprawie Karty Dużej Rodziny.
9. Procedura wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.
10. Unieważnienie Karty Dużej Rodziny.
11. Proponowane zmiany w Karcie Dużej Rodziny, w związku z rozszerzeniem kręgu osób uprawnionych – zniżki dla członków rodzin „Trzy plus” .
12. Zmiany w KDR:
a. wprowadza się od 01.01.2018r. karty (KDR) elektroniczne, aplikacje mobilne, system teleinformatyczny do obsługi kart
b. zmienia się system finansowania i obsługi kosztów KDR
c. zmiana w obrębie wniosku i oświadczeń do wniosku
d. zmiana dot. zmiany właściwości Wójta właściwego dla realizacji KDR
e. odpłatność za KDR
f. poszerzenie kręgu uprawnionych
g. zmiana w zakresie długości przyznania karty dzieciom do 25 roku szkolnego uczącym się.
13. Panel dyskusyjny. Studium przypadku.

To najważniejsze zmiany, które weszły w życie 01.01.2018r., a niektóre wchodzą 01.01.2019r.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.