Jak realizować zadania nałożone na ośrodki pomocy społecznej ustawą „Za życiem”Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:

Pracownicy:

 • Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
 • Ośrodków Pomocy Rodzinie
 • Urzędy Miast i Gmin

Prowadzący:

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, współautor Komentarza do Ustawy o świadczeniach rodzinnych doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego.  Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Zakres podmiotowy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r o wspieraniu kobiet w ciąży i ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860). Definicje ustawowe.
 2. Zadania ustawowe należące do Ośrodków Pomocy Społecznej. Upoważnienia dla realizacji zadań wynikających z ustawy.
 3. Zadania objęte koordynacją – zakres zadań asystenta rodziny. Realizacja zadań przez asystenta rodziny przy umowie o pracę i przy umowie zlecenia. Kompleksowa pomoc podopiecznym – w jaki sposób zorganizować specjalistyczną pomoc medyczną, wsparcie psychologiczne, prawne i inne formy pomocy dla osób do tego uprawnionych.
 4. Wniosek o podjęcie działań.
 5. Zakres uprawnień przysługujących kobietom w ciąży.
 6. Zakres uprawnień w ramach wsparcia ustawowego przysługujących rodzinie kobiet w ciąży oraz po urodzeniu dziecka niepełnosprawnego.
 7. Definicja dziecka z niepełnosprawnością, rodzaje niepełnosprawności.
 8. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym w świetle prawa.
 9. Warunki i procedura przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł.
 10. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych: art. 3 pkt 7, 11 i 15 a, art. 7 pkt 2 i 6, art. 20–22, art. 23 ust. 2 –3 f, ust. 4 pkt 3, ust. 6 a–13, art. 23 a, art. 23 b, art. 24 a, art. 25 ust. 3, art. 27 ust. 1 i 2 i art. 29–32

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.