Seminarium regionalne we Wrocławiu (woj. dolnośląskie) nt. Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe podejście do edukacji, kwalifikacji i rynku pracy.
Wrocław, 23.01.2019


Rekrutacja na seminarium została zakończona