Otwarte seminarium informacyjne pt. Projektowanie walidacji w ZSK.
Warszawa, 26.10.2018


Rekrutacja na seminarium została zamknięta