Zintegrowany System Kwalifikacji na przykładzie pracy Audytora Wewnętrznego
Warszawa, 21.02.2019


Rekrutacja na seminarium została zakończona