Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe podejście do edukacji, kwalifikacji i rynku pracy.
Wałbrzych, 13.02.2019


Rekrutacja na seminarium została zakończona