Spotkanie Robocze
Seminarium konsultacyjne w zakresie kwalifikacji z kategorii „Rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo".

Toruń, 04.02.2019


Rekrutacja na Seminarium została zakończona