Zintegrowany System Kwalifikacji − nowe podejście do edukacji, kwalifikacji, rynku pracy
Rzeszów, 15.01.2019


Rekrutacja na Seminarium została zakończona