Kształcenie ustawiczne a Zintegrowany System Kwalifikacji
Poznań , 08.10.2018


Rekrutacja na Seminarium została zakończona