Zintegrowany System Kwalifikacji w akademickim poradnictwie kariery i doradztwie zawodowym
Poznań , 04.12.2018


Rekrutacja na seminarium została zakończona