Seminarium regionalne
„Zintegrowany System Kwalifikacji szansą dla rozwoju edukacji i rynku pracy”

Poznań, 04.06.2019


Rekrutacja na seminarium została zakończona