"Zintegrowany System Kwalifikacji - szanse i korzyści dla biznesu"
Poznań , 25.10.2018


Rekrutacja na Seminarium została zakończona